Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? - Herverzekeringsagent

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin per statuut, per categorie en per rol alle relevante aspecten aan bod komen. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing zijn. Bereid uw inschrijvingsdossier voor door  ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek van uw onderneming.

Checklists beroepskennis herverzekeringsagenten

Deze checklists worden momenteel aangepast aan de wijzigingen die het KB van 25 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268, en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.