Hoe kan ik aantonen dat ik tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief ben geworden in hypothecair krediet, om een voorlopige machtiging van 2 maanden te krijgen?

Als u tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief bent geworden als kredietbemiddelaar in hypothecair krediet, bent u voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten in afwachting van uw inschrijvingsaanvraag in het register van de FSMA. U hebt 2 maanden om deze inschrijvingsaanvraag in te dienen.

De voorlopige machtiging geldt voor de persoon die tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief is geworden in hypothecair krediet. Deze persoon is in elk geval voorlopig gemachtigd. Hiermee kunnen ook de volgende situaties gelijkgesteld worden:

  1. een natuurlijke persoon heeft eerst een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend binnen een rechtspersoon (zoals als “effectieve leider”, “verantwoordelijke voor de distributie”, of “persoon in contact met het publiek”) en vervolgens als zelfstandige;

  2. een natuurlijke persoon heeft eerst als zelfstandige een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend en heeft vervolgens zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel ingebracht in of overgedragen aan een rechtspersoon;

  3. een rechtspersoon heeft zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemene titel overgedragen aan een andere rechtspersoon, ingevolge een fusie, splitsing, inbreng of overdracht.

U moet geen specifieke aanvraag doen om voorlopig gemachtigd te zijn. U moet enkel één van de volgende documenten ter beschikking houden van de FSMA:

  • een bewijs dat de betrokken persoon tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 commissielonen heeft ontvangen in verband met zijn activiteit in hypothecair krediet; of
  • een overeenkomst met een kredietgever inzake hypothecair krediet, gedateerd tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015; of
  • enkel voor subagenten: een overeenkomst met een bemiddelaar inzake hypothecair krediet, gedateerd tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015. 

Als u kunt aantonen dat u voor 1 november 2014 actief bent geworden als kredietbemiddelaar in hypothecair krediet, bent u gedurende 18 maanden voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten.