Hoe kan ik aantonen dat ik tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief ben geworden in consumentenkrediet, om een voorlopige machtiging van 2 maanden te krijgen?

Als u tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief bent geworden als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, bent u voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten in afwachting van uw inschrijvingsaanvraag in het register van de FSMA. U hebt 2 maanden om deze inschrijvingsaanvraag in te dienen.

De voorlopige machtiging geldt alleen voor de persoon die tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 actief is geworden. Deze persoon is in elk geval voorlopig gemachtigd. Hiermee kunnen ook de volgende situaties gelijkgesteld worden:

  1. een natuurlijke persoon heeft eerst als zelfstandige een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend en vervolgens zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel ingebracht in of overgedragen aan een rechtspersoon;
  2. een rechtspersoon heeft zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel overgedragen aan een andere rechtspersoon, ingevolge een fusie, splitsing, inbreng of overdracht.

U moet geen specifieke aanvraag doen om voorlopig gemachtigd te worden. Een vermelding op de lijst van kredietbemiddelaars van de FOD Economie met een datum van inschrijving die ligt tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015, geldt als voldoende bewijs. U hoeft geen attest aan de FOD Economie te vragen. Als u beschikt over een attest van de FOD Economie, dan geldt dit eveneens als voldoende bewijs.

Als u niet over dergelijk bewijs beschikt omdat u als agent van een kredietgever in consumentenkrediet niet verplicht was tot inschrijving bij de FOD Economie, dan moet u volgende documenten ter beschikking van de FSMA houden: 

  • een bewijs dat de betrokken persoon tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015 commissielonen heeft ontvangen in verband met zijn activiteit in consumentenkrediet, of
  • een overeenkomst met een kredietgever inzake consumentenkrediet, gedateerd tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015.

Als u kunt aantonen dat u voor 1 november 2014 actief bent geworden als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, bent u gedurende 18 maanden voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten.