Geniet ik als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten van een "Europees paspoort" ?

Voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten is geen "Europees paspoort" voorzien. Zij moeten in elk van de landen waar zij actief willen zijn, nagaan of en onder welke voorwaarden zij er aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten kunnen doen.