Aan welke voorwaarden moeten aandeelhouders van een tussenpersoon voldoen?