Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als herverzekeringssubagent te behouden ?

U moet blijvend voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

U moet voldoen aan de vereisten inzake bijscholing wat betreft de natuurlijke persoon, ingeschreven als tussenpersoon, en de verantwoordelijken voor de distributie.

U moet aan de FSMA een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten betalen.

U moet de wetgeving over verzekeringsbemiddeling naleven.

U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen.

U moet antwoorden op de vragen van de FSMA.