Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als herverzekeringsagent ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle herverzekeringstussenpersonen :

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als herverzekeringsagent moet u de namen meedelen van de herverzekeringsondernemingen waarmee u een agentuurovereenkomst heeft gesloten.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een herverzekeringsagent aan de FSMA bezorgen?".