Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als bankagent ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten :

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als agent moet u de naam meedelen van de vergunde onderneming (de principaal) waarmee u een agentuurovereenkomst heeft gesloten.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een bankagent aan de FSMA bezorgen?"