Aan welke organisatorische voorwaarden moeten kredietgevers voldoen in verband met witwassen om een vergunning te verkrijgen?

De kredietgevers vallen onder de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en van het CBFA-reglement van 23 februari 2010. Deze teksten worden toegelicht in de circulaire CBFA_2010_09 (en de later gewijzigde versies daarvan) .

Kredietgevers die niet onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan, moeten aan de FSMA aantonen dat ze aan bovenstaande bepalingen voldoen. Zo moeten zij o.a. een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.