Homepagina

Bijdragen in de werkingskosten 2019:

De betalingsuitnodigingen voor de jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de FSMA zijn op 5 juli 2019 verstuurd per post. De betalingstermijn is 30 dagen.
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief.

Voor alle vragen over de bijdragen die niet in deze Nieuwsbrief zijn behandeld kunt u een e-mail sturen.

FSMA Newsflashes IDD:

De IDD-richtlijn: Nieuwe vereisten inzake beroepskennis in de verzekeringssector - 26 juni 2019

De IDD-Richtlijn: Wat verandert er aan de Cabrio online applicatie voor verzekeringstussenpersonen? - 25 maart 2019

De IDD-Richtlijn voert de nieuwe categorie van nevenverzekeringstussenpersoon in. - 13 maart 2019

De IDD-Richtlijn: wat verandert er aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen? - 28 februari 2019

De FSMA is bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever, van kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, en voor het toezicht op de (her)verzekeringstussenpersonen en op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Deze website biedt een antwoord op veelgestelde vragen over de onderwerpen die voor de kredietgevers en voor de tussenpersonen van belang zijn.

De antwoorden houden rekening met de geldende wetgeving die van toepassing is op de verschillende statuten.

Deze veelgestelde vragen zijn doorzoekbaar per statuut, en zijn opgedeeld in thematische subcategorieën.
Op de pagina "Alle vragen" kunt u aan de hand van de icoontjes bij elke vraag nagaan op welk statuut of statuten de vraag van toepassing is.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de FSMA? Schrijf u dan in voor de Newsletter via de link hieronder.