Homepagina

Nieuwe vragenlijst

De FSMA hanteert sinds 4 november 2019 een nieuwe vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een tussenpersoon of kredietgever.


De nieuwe vragenlijst vraagt informatie op van deze verantwoordelijke personen. De FSMA heeft deze informatie nodig om te oordelen over hun passende deskundigheid, geschiktheid en professionele betrouwbaarheid. Inhoudelijk zijn de wettelijke vereisten niet veranderd.

FSMA Newsflashes IDD:

De IDD-richtlijn: Nieuwe vereisten inzake beroepskennis in de verzekeringssector - 26 juni 2019

De IDD-Richtlijn: Wat verandert er aan de Cabrio online applicatie voor verzekeringstussenpersonen? - 25 maart 2019

De IDD-Richtlijn voert de nieuwe categorie van nevenverzekeringstussenpersoon in. - 13 maart 2019

De IDD-Richtlijn: wat verandert er aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen? - 28 februari 2019

De FSMA is bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever, van kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, en voor het toezicht op de (her)verzekeringstussenpersonen en op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Deze website biedt een antwoord op veelgestelde vragen over de onderwerpen die voor de kredietgevers en voor de tussenpersonen van belang zijn.

De antwoorden houden rekening met de geldende wetgeving die van toepassing is op de verschillende statuten.

Deze veelgestelde vragen zijn doorzoekbaar per statuut, en zijn opgedeeld in thematische subcategorieën.
Op de pagina "Alle vragen" kunt u aan de hand van de icoontjes bij elke vraag nagaan op welk statuut of statuten de vraag van toepassing is.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de FSMA? Schrijf u dan in voor de Newsletter via de link hieronder.