Homepagina

Belangrijk:

Bijzondere instructies naar aanleiding van de Covid-19-epidemie - 19 maart 2020

Newsflashes van de FSMA

Nieuw examensysteem - 13 mei 2020

Bijscholing tijdens de coronacrisis - 15 mei 2020

PCP in opleiding - 18 mei 2020

FAQ's COVID-19 - 29 mei 2020

KB van 8 juni 2020 met reglementaire oplossingen - 11 juni 2020

De FSMA is bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever, van kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, en voor het toezicht op de (her)verzekeringstussenpersonen en op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Deze website biedt een antwoord op veelgestelde vragen over de onderwerpen die voor de kredietgevers en voor de tussenpersonen van belang zijn.

De antwoorden houden rekening met de geldende wetgeving die van toepassing is op de verschillende statuten.

Deze veelgestelde vragen zijn doorzoekbaar per statuut, en zijn opgedeeld in thematische subcategorieën.

Op de pagina "Alle vragen" kunt u aan de hand van de icoontjes bij elke vraag nagaan op welk statuut of statuten de vraag van toepassing is.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de FSMA? Schrijf u dan in voor de Newsletter via de link hieronder.